Előszó...

......Talán szokatlan, hogy egy honlap előszóval induljon, de úgy érzem néhány gondolatot "honlapra" kell, hogy vessek. Amikor a kezdőlap készült, környezetemben figyelmeztettek, hogy a mai, sajnálatosan megosztott Magyarországon néhány szimbólum eleve riasztólag hathat a világról másképpen gondolkodó idelátogatóra. A trikolór, Nagy-Magyarország, a Szent Korona látványa esetleg arra ösztökél néhány embert, hogy máris továbbkattintson a tartalom megtekintése nélkül. Szomorú volnék, ha így történne, mert nem az volt a szándékom, hogy elriasszak látogatókat, sot, világéletemben azért dolgoztam, hogy ezek a szimbólumok összekovácsoljanak bennünket e hazában. Az együvé tartozást fejezik ki az én olvasatomban. Bármerre is jártam a nagyvilágban, mindig nagyon megörültem, ha bárhol váratlanul magyar szó ütötte meg a fülemet, s ez az együvé tartozást erősítette bennem, hogy van egy hely, a Kárpát-medencében, ahová hazatérek, s olyan emberekkel vagyok körülvéve, akiknek hasonlóak a gondjai, örömei, mint az enyémek. Mert itt élünk együtt - Ady szavaival élve - magyarok és nem magyarok, közös problémáinkkal, gyötrelmeinkkel, amit - ha tetszik, ha nem - nekünk kell együtt megoldanunk. Én a magam módján próbáltam eddig is, ezután is tenni a dolgomat legjobb belátásom szerint, lehetőleg mindenki örömére. Pályámról, hitvallásomról, sikerekről szól ez a honlap, a kudarcaimat, ha nem haragszanak meg érte, megtartom magamnak. Ez az egész nem akar több lenni, mint ami. Egy történet, s egy hang Európa szívébol.


Varga Miklós